Eksplorowanie usług obliczeniowych platformy Azure

Początkujący
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
Azure
App Service
Container Instances
Container Registry
Kubernetes Service
Virtual Machines

W tym module dowiesz się, jak korzystać z kilku usług wirtualizacji w ramach środowiska obliczeniowego platformy Azure, co może ułatwić szybkie i wydajne skalowanie aplikacji w celu spełnienia rosnących wymagań.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz w stanie opisać korzyści i użycie następujących elementów:

  • Azure Virtual Machines
  • Azure App Service
  • Azure Container Instances
  • Azure Kubernetes Service
  • Azure Functions
  • Azure Virtual Desktop

Wymagania wstępne

  • Przydatna jest znajomość podstawowych pojęć i terminologii związanej z operacjami obliczeniowymi.
  • Wiedza z zakresu przetwarzania w chmurze będzie pomocna, ale nie jest wymagana.