Poznawanie pojęć dotyczących zabezpieczeń w usłudze Azure Machine Learning

Początkujący
Inżynier AI
Analityk danych
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
Azure
Usługa Machine Learning
Azure Portal

Eksploruj i eksperymentuj z zabezpieczaniem środowiska uczenia maszynowego, aby upewnić się, że dane pozostają prywatne i modele są dokładne.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Stosowanie i zrozumienie Role-Based 存取控制 w usłudze Azure Machine Learning
  • Opis sposobu zarządzania wpisami tajnymi w usłudze Azure Machine Learning
  • Używanie obszaru roboczego usługi Azure Machine Learning z usługą Azure Virtual Network

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość platformy Azure