Koordynacja wszystkich elementów za pomocą usługi Azure SQL

Średni
Solution Architect
Database Administrator
Data Engineer
Azure
Azure SQL Database
Azure SQL Managed Instance

W tej ścieżce szkoleniowej zostanie wdrożone i skonfigurowane bezpieczne, wydajne i wysoce dostępne rozwiązanie przy użyciu usługi Azure SQL. Na jedno rozwiązanie składa się wiele elementów. W tym module dowiesz się, jak wybrać scenariusz biznesowy i określić dla niego najlepsze zasoby oraz procesy umożliwiające spełnienie wymagań przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń wynikających ze scenariusza. Dowiesz się również, co jeszcze należy wziąć pod uwagę w przypadku usługi Azure SQL i jakie są możliwości chmury.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Stosowanie wiedzy dotyczącej usługi Azure SQL w dowolnych scenariuszach i określanie elementów do użycia w różnych sytuacjach
  • Tworzenie rozwiązania obejmującego usługę Azure SQL
  • Zrozumienie innych możliwości chmury, które staną się dostępne po skorzystaniu z usługi Azure SQL
  • Korzystanie z zasobów w celu uzyskania szczegółowych informacji

Wymagania wstępne

  • Doświadczenie z zakresu pracy w programie SQL Server i usłudze Azure SQL, ich konserwacji i programowania przy ich użyciu
  • Doświadczenie w pracy z platformą Azure, na przykład z zakresu wdrażania zasobów i zarządzania nimi