Wprowadzenie do podstawowych technologii Azure Stack HCI

Początkujący
Architekt rozwiązań
Administrator
Uczeń
Kierownik ds. technologii
Azure
Azure Stack HCI
Windows Server

Ten moduł dotyczy technologii Azure Stack HCI. Poznasz podstawowe technologie rozwiązania Azure Stack HCI, w tym funkcję Hyper-V, magazyn zdefiniowany programowo i sieć zdefiniowaną programowo.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Opis funkcji Hyper-V i jej składników
  • Opis rozwiązania Azure Stack HCI i jego składników
  • Opis magazynu zdefiniowanego programowo
  • Opisywanie sieci zdefiniowanej programowo

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza na temat funkcji Hyper-V
  • Podstawowa wiedza na temat rozwiązania Azure Stack HCI
  • Podstawowa wiedza na temat zarządzania systemem operacyjnym Windows Server