Kompilowanie i uruchamianie aplikacji internetowych za pomocą stosu MEAN na maszynie wirtualnej z systemem Linux na platformie Azure

Początkujący
Deweloper
Uczeń
Azure
Virtual Machines
Cloud Shell

Dowiedz się, jak skonfigurować aplikację internetową opartą na stosie MEAN na nowej maszynie wirtualnej z systemem Linux na platformie Azure.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Zdecyduj, czy stos internetowy MEAN jest odpowiedni dla Ciebie.
  • Utworzenie maszyny wirtualnej z systemem Ubuntu Linux do hostowania aplikacji internetowej.
  • Zainstaluj składniki stosu MEAN na maszynie wirtualnej.
  • Utwórz podstawową aplikację internetową na stosie MEAN.

Wymagania wstępne

  • Doświadczenie w zakresie korzystania z powłoki Bash w wierszu polecenia
  • Umiejętność lub chęć używania języka JavaScript do tworzenia aplikacji internetowych