Tworzenie i udostępnianie pierwszego raportu usługi Power BI

Początkujący
Business User
Business Analyst
Functional Consultant
Microsoft Power Platform
Power BI

Usługa Power BI umożliwia tworzenie atrakcyjnych wizualizacji i raportów. W tym module dowiesz się, jak użyć programu Power BI Desktop do łączenia się z danymi, budowania wizualizacji i tworzenia raportów, które można udostępniać innym osobom w organizacji. Następnie dowiesz się, jak opublikować raport do usługi Power BI, aby umożliwić innym zobaczenie Twoich analiz i korzystanie z Twojej pracy.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Tworzenie raportu w usłudze Power BI
  • Udostępnianie raportów usługi Power BI

Wymagania wstępne

Brak