Wykonywanie transformacji bez kodu na dużą skalę za pomocą usługi Azure Data Factory lub potoku usługi Azure Synapse

Początkujący
Data Engineer
Data Scientist
Azure Data Factory
Azure Synapse Analytics

W tym module dowiesz się, jak wykonywać typowe działania przekształcania i czyszczenia danych w usłudze Azure Data Factory bez używania kodu.

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie
 • Wyjaśnienie metod przekształcania usługi Data Factory
 • Opis typów przekształceń usługi Data Factory
 • Korzystanie z przepływu danych mapowania usługi Data Factory
 • Debugowanie przepływu danych mapowania
 • Korzystanie z danych uzdatniania w usłudze Data Factory
 • Używanie przekształceń obliczeniowych w usłudze Data Factory
 • Integrowanie pakietów usług SQL Server Integration Services w usłudze Data Factory
 • Test wiedzy
 • Podsumowanie

Wymagania wstępne

Uczeń powinien mieć możliwość:

 • Logując się w witrynie Azure Portal
 • Objaśnienie i tworzenie grup zasobów
 • Opis podstawowych składników usługi Azure Data Factory
 • Pozyskiwanie danych do usługi Azure Data Factory przy użyciu działania kopiowania