Wykonywanie transformacji bez kodu na dużą skalę przy użyciu potoku Azure Data Factory lub Azure Synapse

Początkujący
Inżynier danych
Analityk danych
Data Factory
Synapse Analytics

W tym module dowiesz się, jak wykonywać typowe działania przekształcania i czyszczenia danych w Azure Data Factory bez używania kodu.

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie
 • Wyjaśnienie metod przekształcania usługi Data Factory
 • Opis typów przekształceń usługi Data Factory
 • Ćwiczenie — tworzenie przepływu danych mapowania Azure Data Factory
 • Debugowanie przepływu danych mapowania
 • Ćwiczenie — używanie danych uzdatniania w usłudze Data Factory
 • Ćwiczenie — używanie przekształceń obliczeniowych w usłudze Data Factory
 • Ćwiczenie — integrowanie pakietów SQL Server Integration Services w usłudze Data Factory
 • Test wiedzy
 • Podsumowanie

Wymagania wstępne

Uczeń powinien mieć następujące możliwości:

 • Zaloguj się do Azure Portal
 • Wyjaśnienie i tworzenie grup zasobów
 • Opis podstawowych składników Azure Data Factory
 • Pozyskiwanie danych do Azure Data Factory przy użyciu działania kopiowania