Wprowadzenie

Ukończone

Niezależnie od zestawu umiejętności, który posiadasz do manipulowania danymi, Azure Data Factory udostępnia tablicę narzędzi, które umożliwiają przekształcanie i oczyszczanie danych zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Wiele typowych zadań przekształcania można wykonać bezpłatnie przy użyciu zadania Mapowanie Przepływ danych. Możesz również użyć innych usług Azure Data Services do wykonania pracy, a nawet korzystać z istniejących pakietów integracji SQL Server, które masz. Azure Data Factory umożliwia również eksplorowanie danych przy użyciu przepływów danych uzdatniania.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Wyjaśnienie metod przekształcania
  • Opisywanie typów przekształceń
  • Korzystanie z Przepływ danych mapowania
  • Przepływ danych mapowania debugowania
  • Korzystanie z danych uzdatniania
  • Używanie przekształceń obliczeniowych z Azure Data Factory
  • Integrowanie pakietów SSIS z Azure Data Factory