Konfigurowanie usługi App Service

Średni
Administrator
Dynamics 365

Dowiedz się, jak konfigurować i monitorować wystąpienia usługi aplikacja systemu Azure, w tym miejsca wdrożenia.

Uwaga

Ta zawartość została częściowo utworzona za pomocą sztucznej inteligencji. Autor przejrzył i zrewidował zawartość zgodnie z potrzebami. Dowiedz się więcej.

Cele szkolenia

Z tego modułu dowiesz się, jak wykonywać następujące czynności:

  • Identyfikowanie funkcji i przypadków użycia usługi aplikacja systemu Azure Service.
  • Tworzenie aplikacji za pomocą usługi aplikacja systemu Azure Service.
  • Skonfiguruj ustawienia wdrożenia, w szczególności miejsca wdrożenia.
  • Zabezpieczanie aplikacji usługi aplikacja systemu Azure Service.
  • Konfigurowanie niestandardowych nazw domen.
  • Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie aplikacji usługi aplikacja systemu Azure Service.
  • Skonfiguruj aplikacja systemu Azure Szczegółowe informacje.

Wymagania wstępne

  • Działająca wiedza na temat witryny Azure Portal, dzięki czemu można skonfigurować usługę.
  • Znajomość usług opartych na chmurze, w szczególności usług hostingu internetowego.