Konfigurowanie usługi App Service

Średni
Administrator
App Service — Web Apps

Dowiedz się, jak skonfigurować i monitorować wystąpienia Azure App Service, w tym miejsca wdrożenia.

Cele szkolenia

Z tego modułu dowiesz się, jak wykonywać następujące czynności:

  • Identyfikowanie funkcji i przypadków użycia dla Azure App Service.
  • Utwórz aplikację przy użyciu Azure App Service.
  • Skonfiguruj ustawienia wdrożenia, w szczególności miejsca wdrożenia.
  • Zabezpieczanie aplikacji Azure App Service.
  • Konfigurowanie niestandardowych nazw domen.
  • Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie aplikacji Azure App Service.
  • Skonfiguruj aplikacja systemu Azure Insights.

Wymagania wstępne

Brak