Łączenie poleceń z potokiem

Początkujący
Deweloper
Uczeń
Visual Studio

W tym module dowiesz się, jak połączyć polecenia z potokiem. Poznasz również filtrowanie po lewej stronie, formatowanie po prawej i inne ważne zasady.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Dalsze eksplorowanie poleceń cmdlet i konstruowanie sekwencji ich w potoku.
  • Zastosuj prawidłowe zasady do poleceń przy użyciu filtrowania i formatowania.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa znajomość korzystania z powłok wiersza polecenia, takich jak okno wiersza polecenia lub powłoka Git Bash
  • Zainstalowany program Visual Studio Code
  • Znajomość instalowania rozszerzeń Visual Studio Code
  • Znajomość instalowania oprogramowania w systemie Windows lub innych systemach operacyjnych
  • Znajomość uruchamiania poleceń w programie PowerShell