Tworzenie potoku kompilacji za pomocą usługi Azure Pipelines

Początkujący
Inżynier DevOps
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Azure DevOps
Pipelines

Skonfiguruj potok ciągłej integracji, który automatyzuje proces tworzenia aplikacji.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Tworzenie potoku kompilacji w usłudze Azure Pipelines
  • Mapowanie ręcznych kroków kompilacji do zautomatyzowanych zadań kompilacji
  • Publikowanie kompilacji w celu uzyskania dostępu do nich przez inne osoby
  • Tworzenie wielu konfiguracji przy użyciu szablonów

Wymagania wstępne

  • Organizacja usługi Azure DevOps
  • Visual Studio Code
  • Zestaw SDK platformy .NET 6.0
  • Git
  • Konto usługi GitHub