Tworzenie konta platformy Azure

Początkujący
Administrator
Architekt rozwiązań
Deweloper
Inżynier zabezpieczeń
Uczeń
Azure
Azure Portal
Cost Management

Pierwszym krokiem podczas korzystania z platformy Azure jest utworzenie konta. Można to zrobić bezpośrednio w witrynie Azure.com, z pomocą przedstawiciela firmy Microsoft lub za pośrednictwem partnera. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem platformy Azure, możesz utworzyć bezpłatne konto platformy Azure, aby ją poznać — otrzymasz wtedy 200 USD bezpłatnych środków oraz bezpłatne usługi.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Informacje o opcjach tworzenia konta platformy Azure, w tym o bezpłatnym koncie platformy Azure.
  • Tworzenie bezpłatnego konta platformy Azure.
  • Informacje o rozliczeniach na platformie Azure.
  • Informacje o opcjach pomocy technicznej.

Wymagania wstępne

  • Znajomość podstawowych pojęć i terminów dotyczących przetwarzania w chmurze
  • Ważna karta kredytowa do zarejestrowania podczas tworzenia bezpłatnego konta platformy Azure (opcjonalnie)