Tworzenie zasobów platformy Azure przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager

Zaawansowany
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Security Engineer
Security Operations Analyst
Service Adoption Specialist
Solution Architect
Technology Manager
Azure
Azure Artifacts
Azure Boards
Azure Cloud Services
Azure DevOps
Azure Pipelines
Azure Repos
Azure Test Plans
GitHub

W tym module omówiono szablony usługi Azure Resource Manager oraz ich składniki i szczegóły zależności oraz modułowe szablony z wpisami tajnymi.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Tworzenie zasobów platformy Azure przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager
  • Omówienie szablonów i składników szablonów usługi Azure Resource Manager
  • Zarządzanie zależnościami i wpisami tajnymi w szablonach
  • Organizowanie i modularyzacja szablonów

Wymagania wstępne

Brak