Tworzenie grup obliczeń

Średni
Data Analyst
Data Engineer
Power BI

W tym module dowiesz się, jakie są grupy obliczeń, zapoznasz się z kluczowymi funkcjami i scenariuszami użycia oraz dowiesz się, jak tworzyć grupy obliczeń.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Dowiedz się, jak działają grupy obliczeń.
  • Obsługa grup obliczeń w modelu.
  • Używanie grup obliczeń w raporcie usługi Power BI.

Wymagania wstępne

  • Doświadczenie w tworzeniu raportów przy użyciu programu Power BI Desktop.
  • Podstawowa wiedza na temat edytora tabelarycznego 2.
  • Biegły w języku Data Analysis Expressions (DAX) w modelach tabelarycznych na poziomie podstawowym.