Tworzenie skomponowanego modelu Form Recognizer

Średni
Inżynier AI
Cognitive Search
Rozpoznawanie formularzy

Dowiedz się, jak tworzyć modele niestandardowe w rozwiązania, które mogą analizować różne typy własnych dokumentów.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Opisz problemy biznesowe, które będą używane do rozwiązywania modeli niestandardowych i złożonych modeli.
  • Trenowanie modelu niestandardowego w celu uzyskania danych z formularzy z nietypowymi strukturami.
  • Utwórz utworzony model, który może analizować formularze w wielu formatach.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza na temat Form Recognizer