Tworzenie i konfigurowanie obszaru roboczego usługi Log Analytics

Średni
Administrator
Azure Log Analytics
Azure Monitor

Dowiedz się, jak utworzyć i skonfigurować obszar roboczy usługi Log Analytics oraz jak skonfigurować alerty dotyczące przechowywania danych i stanu kondycji dla obszaru roboczego.

Cele szkolenia

  • Tworzenie obszaru roboczego usługi Log Analytics
  • Konfigurowanie dostępu do obszaru roboczego usługi Log Analytics
  • Konfigurowanie przechowywania danych dla obszaru roboczego usługi Log Analytics
  • Konfigurowanie alertów o stanie kondycji dla obszaru roboczego usługi Log Analytics