Tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Linux na platformie Azure

Początkujący
Administrator
Deweloper
Uczeń
Azure
Azure Portal
Virtual Machines

W tym module omawiamy sposób tworzenia maszyny wirtualnej z systemem Linux przy użyciu witryny Azure Portal.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Poznanie opcji, które są dostępne dla maszyn wirtualnych na platformie Azure
  • Utworzenie maszyny wirtualnej z systemem Linux za pomocą witryny Azure Portal
  • Nawiązanie połączenia z działającą maszyną wirtualną z systemem Linux przy użyciu protokołu SSH
  • Zainstalowanie oprogramowania oraz zmiana konfiguracji sieciowej na maszynie wirtualnej przy użyciu witryny Azure Portal

Wymagania wstępne

Brak