Tworzenie i korzystanie z usług Azure AI

Średni
AI Engineer
Developer
Student
Azure AI services

Usługi azure AI umożliwiają deweloperom łatwe dodawanie funkcji sztucznej inteligencji do swoich aplikacji. Dowiedz się, jak tworzyć i korzystać z tych usług.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące możliwości:

  • Tworzenie zasobów usług azure AI w ramach subskrypcji platformy Azure.
  • Identyfikowanie punktów końcowych, kluczy i lokalizacji wymaganych do korzystania z zasobu usług azure AI.
  • Używanie interfejsu API REST i zestawu SDK do korzystania z usług Azure AI.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tego modułu należy dysponować następującymi informacjami:

  • Doświadczenie w aprowizacji usług platformy Azure i zarządzaniu nimi w witrynie Azure Portal.
  • Znajomość języka C# lub Python.