Wprowadzenie do tworzenia miar przy użyciu języka DAX w usłudze Power BI

Średni
Analityk danych
Power BI
Microsoft Power Platform

Język programowania DAX (Data Analysis Expressions) jest używany w usłudze Microsoft Power BI do tworzenia kolumn obliczeniowych, miar i tabel niestandardowych. Jest to kolekcja funkcji, operatorów i stałych, których można użyć w formule lub wyrażeniu, aby obliczyć i zwrócić jedną lub więcej wartości. Za pomoc języka DAX można wykonywać wiele obliczeń oraz rozwiązywać problemy dotyczące analizy danych, co może ułatwić tworzenie nowych informacji na podstawie danych, które istnieją już w modelu.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Tworzenie szybkich miar
  • Tworzenie kolumn obliczeniowych
  • Tworzenie miar przy użyciu języka DAX
  • Odkrywanie wpływu kontekstu na miary w języku DAX
  • Manipulowanie filtrami przy użyciu funkcji CALCULATE
  • Implementowanie analizy czasowej przy użyciu języka DAX

Wymagania wstępne

Brak