Tworzenie raportów podzielonych na strony  

Średni
Analityk danych
Power BI
Microsoft Power Platform

Raporty podzielone na strony umożliwiają deweloperom raportów tworzenie artefaktów usługi Power BI mających ściśle kontrolowane wymagania dotyczące renderowania. Raporty podzielone na strony idealnie nadają się do tworzenia faktur sprzedaży, rachunków, zamówień zakupu i danych tabelarycznych. W tym module znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia raportów, dodawania parametrów oraz pracy z tabelami i wykresami w raportach podzielonych na strony.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Pobieranie danych.
  • Tworzenie raportu podzielonego na strony.
  • Praca z wykresami i tabelami w raporcie.
  • Publikowanie raportu.

Wymagania wstępne

Raporty podzielone na strony usługi Power BI to funkcja Power BI Premium