Tworzenie i publikowanie aplikacji internetowej za pomocą usługi Azure App Service i programu Visual Studio Code

Początkujący
Deweloper
Azure
App Service
Visual Studio Code

Utwórz aplikację internetową za pomocą programu Visual Studio Code i opublikuj ją w usłudze Azure App Service.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Tworzenie aplikacji internetowej w programie Visual Studio Code
  • Publikowanie aplikacji w usłudze Azure App Service
  • Aktualizowanie aplikacji w programie Visual Studio Code i publikowanie aktualizacji

Wymagania wstępne

  • Znajomość pojęć dotyczących aplikacji internetowych
  • Wiedza o programowaniu na poziomie dla początkujących
  • Lokalne instalacje programu Visual Studio Code i środowiska Node.js lub Python