Tworzenie aplikacji internetowej z odświeżanymi modelami uczenia maszynowego

Średni
Deweloper
Inżynier AI
Azure
Cognitive Services
Web Apps

Utwórz aplikację internetową obsługiwaną przez modele uczenia maszynowego szkolone przy użyciu usługi Custom Vision AI i dowiedz się, jak odświeżać je za pomocą funkcji GitHub Actions.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Szkolenie modelu z użyciem obrazów oznaczonych tagami za pomocą usługi Custom Vision AI
  • Testowanie dokładności modelu
  • Eksportowanie zasobów modelu do użycia w aplikacji internetowej
  • Tworzenie aplikacji internetowej Vue.js do hostowania zasobów modelu
  • Stosowanie tych zasobów do wnioskowania przy użyciu obrazów trudnych do rozróżnienia
  • Tworzenie akcji usługi GitHub w celu utworzenia przepływu pracy ciągłego dostarczania
  • Testowanie możliwości progresywnej aplikacji internetowej

Wymagania wstępne

  • Vue.js
  • Progresywne aplikacje internetowe