Tworzenie pierwszej mowy usługi Azure AI do aplikacji tekstowej

Początkujący
Developer
AI Engineer
Azure
Azure AI services
Azure AI Speech
Azure CLIs

Usługi sztucznej inteligencji platformy Azure firmy Microsoft zapewniają deweloperom interfejsy API umożliwiające tworzenie aplikacji korzystających z funkcji zamiany mowy na tekst na platformie Azure. W tym module dowiesz się, jak za pomocą usług Azure AI utworzyć mowę na aplikację tekstową, która konwertuje przykładowy plik WAVE na tekst.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Utwórz konto usług Azure AI.
  • Utwórz aplikację wiersza polecenia, która używa rozpoznawania pojedynczego strzału do konwertowania mowy na tekst.
  • Utwórz aplikację wiersza polecenia, która używa ciągłego rozpoznawania do konwertowania mowy na tekst.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa znajomość narzędzi programistycznych