Optymalizowanie raportów pod kątem użycia na urządzeniach przenośnych

Ukończone

Niektórzy użytkownicy raportu będą chcieli wyświetlić raport na swoim telefonie komórkowym lub tablecie. Chociaż mogą przeglądać dowolną stronę raportu usługi Power BI w orientacji poziomej, można utworzyć dodatkowy widok zoptymalizowany pod kątem urządzeń przenośnych i wyświetlać go w orientacji pionowej. Usługa Power BI pozwala korzystać z wizualizacji odpowiednich dla użytkowników mobilnych oraz rozmieszczać te wizualizacje w najefektywniejszy sposób.

Zrzut ekranu przedstawiający omówienie projektu dla urządzeń przenośnych.

Po zakończeniu tworzenia raportu dla zwykłego widoku internetowego można zmodyfikować raport w celu zoptymalizowania go do użytku na telefonach i tabletach.

Aby utworzyć wersję raportu zoptymalizowaną dla urządzeń przenośnych, możesz:

  • Zaprojektować widok układu mobilnego, w którym można przeciągać i upuszczać pewne wizualizacje na kanwę emulatora telefonu.

  • używać wizualizacji i fragmentatorów odpowiednich do użycia na małych ekranach przenośnych.

Aby opublikować raport w wersji zoptymalizowanej dla urządzeń przenośnych, można opublikować raport główny, tak jak poprzednio. Wersje internetowe i mobilne są publikowane w tym samym czasie.

Projektowanie układu raportu dla urządzeń przenośnych

Aby zaprojektować widok zoptymalizowany pod kątem urządzeń przenośnych, otwórz widok układu mobilnego dla tej strony. W programie Power BI Desktop otwórz określoną stronę raportu, wybierz kartę Widok, a następnie wybierz pozycję Układ mobilny.

Wybranie tej pozycji spowoduje wyświetlenie kanwy w kształcie telefonu z możliwością przewijania oraz wyświetlenie okienka Wizualizacje z listą wszystkich wizualizacji na oryginalnej stronie raportu. Każda wizualizacja jest wyświetlana razem z jej nazwą ułatwiającą identyfikację oraz ma wskaźnik widoczności przydatny podczas pracy z zakładkami. Wskaźnik widoczności wizualizacji zmienia się w zależności od stanu widoczności wizualizacji w bieżącym stanie internetowego widoku raportu.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Układ mobilny i okienko Wizualizacje.

Aby dodać wizualizację do kanwy układu mobilnego, przeciągnij wizualizację z okienka Wizualizacje do kanwy telefonu lub kliknij dwukrotnie wizualizację w okienku Wizualizacja. Następnie możesz zmienić rozmiar i położenie wizualizacji w taki sam sposób jak na stronie raportu. Powtórz te kroki, aby dodać inne wizualizacje do kanwy układu mobilnego.

Zrzut ekranu przedstawiający dodawanie wizualizacji do układu mobilnego.

Konfigurowanie wizualizacji i fragmentatorów do użycia w raportach mobilnych

Domyślnie wiele wizualizacji w usłudze Power BI jest dynamicznych, co oznacza, że zmieniają się dynamicznie, aby wyświetlić maksymalną ilość danych i szczegółowe informacje, niezależnie od rozmiaru ekranu. W miarę zmieniania rozmiaru wizualizacji usługa Power BI zapewnia priorytet dla danych i wprowadza małe zmiany, takie jak usunięcie wypełnienia lub zmiana położenia legendy, aby dane pozostały widoczne. Podczas konfigurowania wizualizacji na potrzeby raportów dla urządzeń przenośnych usługa Power BI wykonuje wszystkie te skomplikowane czynności za Ciebie. Jeśli jednak chcesz wyłączyć tę domyślną dynamiczność, możesz to zrobić w ustawieniach formatowania wizualizacji w sekcji Ogólne.

W przypadku fragmentatorów, które oferują filtrowanie na kanwie danych raportu, możesz zmodyfikować niektóre ustawienia, aby zoptymalizować je do użycia na urządzeniach przenośnych. Wróć do zwykłego trybu tworzenia raportu, aby zmodyfikować ustawienia fragmentatora, i rozważ następujące kwestie:

  • Ustal, czy chcesz zezwolić czytelnikom raportu na wybór tylko jednego, czy wielu elementów.

  • Określ, jaka powinna być orientacja fragmentatora — pionowa, pozioma czy dynamiczna (dynamiczne fragmentatory muszą być poziome). Jeśli fragmentator będzie dynamiczny, zmiana jego rozmiaru i kształtu spowoduje wyświetlenie większej lub mniejszej liczby opcji. Jeśli fragmentator będzie odpowiednio mały, stanie się ikoną filtru na stronie raportu.

Zrzut ekranu przedstawiający konfigurowanie fragmentatorów dla układu mobilnego.