Projektowanie układu raportu

Ukończone

Układ strony raportów tworzonych w programie Power BI Desktop będzie prawdopodobnie zależeć od wymagań firmy, kontekstu danych bazowych i wymagań dotyczących danych wyjściowych. Przykładowo jeśli projektujesz pulpit nawigacyjny, musisz przedstawić ogólne informacje na jednej stronie. Jeśli projektujesz raport, musisz zawrzeć widok zestawu danych z wielu perspektyw, z wizualizacjami reprezentującymi różne wyniki i szczegółowe dane pochodzące z tego zestawu danych.

Najlepsze rozwiązania dotyczące projektowania raportów

Pierwszym krokiem projektowania wyjątkowego układu raportu jest wybranie właściwego formatu. Prawdopodobnie Twój kierownik lub osoba, dla której tworzysz raport, będzie miała jakieś wymagania dotyczące formatu. W przeciwnym razie należy rozważyć odbiorców i zastanowić się nad rodzajem formatu, którego oczekują.

Przykładowo jeśli użytkownicy raportu mają przygotowanie techniczne i szukają konkretnych faktów, możesz zastosować wiele złożonych wizualizacji, które oferują najwięcej szczegółów, oraz interakcyjne fragmentatory. Z drugiej strony, jeśli użytkownicy szukają szybkiego wglądu w dane na wysokim poziomie, możesz użyć kilku podstawowych wizualizacji.

Nawet jeśli musisz spełnić pewne wymagania co do układu, nadal musisz brać pod uwagę odbiorców raportu. Twoim celem jest dostarczenie odbiorcom wymaganych przez nich informacji w optymalny sposób. Chociaż możesz mieć stanowcze zdanie o tym, jakie dane powinny zostać wyświetlone i w jaki sposób, ostatecznie ten raport nie jest przeznaczony dla Ciebie tylko dla dedykowanych odbiorców, którzy będą musieli na jego podstawie podejmować decyzje biznesowe.

Uwzględnienie różnych potrzeb odbiorców raportu ma kluczowe znaczenie. Odbiorcy raportu mogą mieć specjalne potrzeby słuchowe, motoryczne, umysłowe lub wzrokowe. Aby zaspokoić te potrzeby, należy utworzyć raport, który oferuje dostępne środowisko, co oznacza, że nawigowanie po raporcie będzie proste i będzie można go obsługiwać przy użyciu klawiatury lub czytnika zawartości ekranu. Więcej informacji na temat projektowania i konfigurowania raportu pod kątem ułatwień dostępu zamieszczono w kolejnych sekcjach.

Uważnie zaplanuj poszczególne wizualizacje i elementy, które mają zostać użyte w raporcie. Wszystkie elementy powinny mieć swoje przeznaczenie. Należy również rozważyć, jak każdy element będzie się prezentował użytkownikom raportu. Być może rozważasz użycie różnych typów wizualizacji, aby zwiększyć różnorodność lub pokazać swoje umiejętności, ale czasami prosta wizualizacja będzie zupełnie wystarczająca. Twoja organizacja może też mieć opracowane wytyczne dotyczące stylów raportów. W takim przypadku konieczne będzie dostosowanie się do konkretnego schematu kolorów i czcionek. Warto pamiętać, że im więcej wizualizacji użyjesz w raporcie, tym większy będzie to miało wpływ na jego wydajność.

Poniżej przedstawiono niektóre inne kluczowe wskazówki dotyczące tworzenia dobrze zaprojektowanego układu raportu:

 • Narysuj szkic układu raportu. Pozwoli to wyobrazić sobie jego wygląd, zanim poświęcisz dużo czasu na jego fizyczne projektowanie. Możesz też narysować kilka szkiców, w których wypróbujesz różne pomysły, a następnie omówisz te pomysły z członkami zespołu, którzy pomogą Ci wybrać najlepszy projekt układu.

 • Skup się na najważniejszych informacjach. Wyróżnij najważniejsze części raportu za pomocą jasnego koloru lub ikony podsumowania, aby te elementy były wyraźnie widoczne, a użytkownicy mogli się skupić na kluczowych metrykach.

 • Wybierz odpowiednie tło dla kontekstu raportu. Białe tło może nadać raportowi przejrzysty i profesjonalny wygląd, natomiast czarne tło może przyciągnąć uwagę do elementów wyróżnionych kolorami w raporcie. Używanie obrazów jako tła może zwiększyć atrakcyjność wizualną.

Na poniższej ilustracji przedstawiono niewłaściwie zaprojektowany układ raportu, którego należy unikać. W kolejnej sekcji przedstawimy przykład tego samego raportu, ale z ulepszonym projektem.

Zrzut ekranu przedstawiający przykład złego projektu raportu.

Poniższe sekcje zawierają bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące konfigurowania strony raportu i korzystania z wizualizacji.

Strona raportu

Należy wziąć pod uwagę, że różni użytkownicy raportu mogą przeglądać raporty na ekranach o różnych współczynnikach proporcji i rozmiarach.

Domyślnym widokiem wyświetlania jest Dopasuj do strony, co oznacza, że zawartość jest skalowana, aby była jak najlepiej dopasowana do strony. Jeśli musisz zmienić ten widok, przejdź do karty Widok wybierz pozycję Widok strony, a następnie wybierz preferowaną opcję widoku strony, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje widoku strony na karcie Widok.

Aby uzyskać dostęp do ustawień strony, wybierz białe miejsce na kanwie raportu i otwórz okienko Format. Następnie możesz skonfigurować następujące ustawienia zgodnie z własnymi potrzebami: Informacje o stronie, Wyrównanie strony, Rozmiar strony, Tapeta, Tło strony i Okienko filtru.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje konfiguracji strony w okienku Format.

Wizualizacje

Jeśli chcesz, w raporcie możesz użyć kombinacji różnych wizualizacji, takich jak karty, wykresy, tabele, fragmentatory i tak dalej. Ważne jest, aby umieścić na stronie odpowiednią liczbę wizualizacji, a następnie zmienić ich rozmiar i strategicznie je rozmieścić.

Liczba wizualizacji

Zastanów się, ile wizualizacji (z uwzględnieniem fragmentatorów) chcesz umieścić na poszczególnych stronach raportu. Użycie większej liczby wizualizacji może mieć odwrotny efekt do tego, co próbujesz osiągnąć. Duża liczba wizualizacji może sprawić, że raport będzie wyglądał na przepełniony, przez co użytkownicy będą przytłoczeni, nie wiedząc, na czym skupić uwagę. Co więcej, wizualizacje są kluczowym czynnikiem decydującym o wydajności raportu i mają wpływ na występowanie problemów z nią związanych. Im mniej wizualizacji użyjesz, tym wyższa będzie wydajność.

Najlepszym rozwiązaniem jest ograniczenie liczby wizualizacji używanych na stronie. Sprawdź każdą wizualizację i zastanów się, czy jest naprawdę niezbędna. Jeśli wizualizacja nie wnosi dodatkowej wartości dla odbiorców, nie powinna być używana w raporcie.

Zamiast używać wielu wizualizacji, możesz przedstawiać informacje na inne sposoby, na przykład za pomocą stron szczegółów i etykietek narzędzi na stronie raportu. O tych elementach dowiesz się więcej w dalszej części tego modułu.

Położenie wizualizacji

Po dodaniu wizualizacji do raportu możesz przenosić je do wybranych lokalizacji na stronie oraz powiększać je lub pomniejszać, aby lepiej zaprezentować dane.

Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie najważniejszej wizualizacji w lewym górnym rogu raportu, ponieważ użytkownicy najprawdopodobniej czytają go od lewej do prawej i od góry do dołu. Warto też umieścić logo organizacji w tym obszarze lub w pobliżu. W ten sam sposób możesz rozmieścić pozostałe wizualizacje.

Aby przenieść wizualizację, zaznacz dowolny obszar wizualizacji, a następnie przeciągnij ją do nowej lokalizacji.

Aby odległość między wizualizacjami znajdującymi się na kanwie była równa, możesz również użyć funkcji Wyrównaj. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij wszystkie wizualizacje, które chcesz wyrównać, a następnie wybierz kartę Formatowanie i pozycję Rozłóż w poziomie.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje wyrównania strony na karcie Formatowanie.

Wizualizacje zostaną wówczas rozmieszczone równomiernie.

Zrzut ekranu przedstawiający równomiernie rozproszone wizualizacje.

Rozmiar wizualizacji

Po dodaniu wizualizacji do raportu usługa Power BI domyślnie określa rozmiar wizualizacji. Możesz zmienić rozmiar tej wizualizacji, aby zapewnić, że będzie ona wyświetlać informacje w optymalny sposób. Jeśli na przykład wizualizacja przedstawia mały samochód, możesz ją zmniejszyć. Podobnie, jeśli używasz wizualizacji wykresu punktowego z dużą ilością danych, możesz powiększyć tę wizualizację, aby użytkownicy mogli wyświetlać dane w przejrzysty sposób.

Jeśli chcesz zmienić rozmiar wizualizacji, zaznacz wizualizację, aby wyświetlić jej krawędzie, a następnie zaznacz i przeciągnij ciemne uchwyty ramki do wybranego rozmiaru.

Interakcje wizualizacji

Wizualizacje dodane do raportu będą wchodzić ze sobą w interakcje. Gdy wybierzesz element na jednej wizualizacji, na przykład kategorię produktu, pozostałe wizualizacje zostaną zaktualizowane odpowiednio do wybranego elementu — na przykład wyświetlane na nich dane zostaną wyróżnione lub przefiltrowane. Dlatego podczas projektowania raportu należy dobrze zrozumieć te interakcje i zastanowić się, jak wpływają na całą obsługę użytkownika raportu. Możesz kontrolować przepływ interakcji między wizualizacjami, na przykład zmieniać akcje filtrowania na akcje wyróżniania (i odwrotnie) albo wyłączać interakcje. Ten proces zostanie dokładniej wyjaśniony w dalszej części tego modułu.

Hierarchie w wizualizacjach

Prawdopodobnie w danych będą występowały hierarchie, więc należy rozważyć, jak wpłyną one na sposób wyświetlania danych na wizualizacjach oraz na sposób nawigacji w raporcie przez użytkowników. Możesz określić sposób prezentacji hierarchii w wizualizacjach. Możesz również określić hierarchiczną ścieżkę wizualizacji, aby mieć pełną kontrolę nad poziomem szczegółowości, jaki można uzyskać. W dalszej części tego modułu zostaną przedstawione dalsze informacje na temat hierarchii.

Ułatwienia dostępu w raportach

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że użytkownicy mogą mieć wady wzroku lub słuchu, ograniczenia ruchowe lub problemy poznawcze. Dlatego należy upewnić się, że projektowany raport jest zgodny ze standardami dostępności oraz korzysta z funkcji ułatwień dostępu oferowanych przez program Power BI Desktop.

Projektowanie raportu w sposób zapewniający ułatwienia dostępu jest korzystne dla wszystkich użytkowników, ponieważ raport będzie dobrze zaprojektowany i spójnie sformatowany pod kątem schematu kolorów czy motywu.

Na ogół podczas korzystania z usługi Power BI przy użyciu czytnika zawartości ekranu zaleca się wyłączenie trybu skanowania lub przeglądania.

Aby usprawnić proces tworzenia raportów przy użyciu czytnika zawartości ekranu, dostępne jest menu kontekstowe. To menu umożliwia przenoszenie pól w danym obszarze w górę lub w dół na liście Pola. Menu umożliwia również przenoszenie pól do innych studni, takich jak Legenda, Wartość, Małe wielokrotnki i Etykietki narzędzi.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje menu kontekstowego z wybraną opcją Przenieś do > legendy.

Standardy ułatwień dostępu

W usłudze Power BI przykłada się dużą wagę do standardów ułatwień dostępu ujętych w wytycznych WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) dotyczących tworzenia dostępnych treści internetowych. Te standardy pomagają zagwarantować, że środowisko usługi Power BI będzie dostępny dla maksymalnej liczby osób. Gdy tworzysz raporty i pulpity nawigacyjne z ułatwieniami dostępu, zawartość jest dostępna dla każdego, kto przegląda ją przy użyciu usługi Power BI Mobile.

Wytyczne WCAG pomagają osobom z niepełnosprawnościami korzystać z zawartości Internetu. Najważniejsze zasady tych wytycznych:

 • Postrzegalność — informacje i elementy interfejsu muszą być przedstawiane użytkownikom w sposób umożliwiający ich percepcję.

 • Funkcjonalność — elementy interfejsu i kontrolki nawigacji muszą być funkcjonalne.

 • Zrozumiałość — informacje i sposób obsługi interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.

Funkcje ułatwień dostępu

Następujące funkcje ułatwień dostępu są wbudowane w programie Power BI Desktop, a więc nie wymagają żadnej dodatkowej konfiguracji:

 • Nawigacja za pomocą klawiatury

 • Zgodność z czytnikami zawartości ekranu

 • Widok kolorów o dużym kontraście

 • Tryb koncentracji uwagi

 • Wyświetlanie tabel danych

Funkcje ułatwień dostępu, które wymagają konfiguracji, to:

 • Tekst alternatywny

 • Kolejność tabulacji

 • Tytuły i etykiety

 • Znaczniki

 • Motywy

Tekst alternatywny

Aby dostosować raport do osób korzystających z czytników zawartości ekranu, możesz dodać tekst alternatywny opisujący wygląd i funkcje obiektów (takich jak wizualizacje, kształty itp.) na stronie raportu. Tekst alternatywny pomaga użytkownikom zrozumieć, co próbujesz im przekazać za pomocą tych obiektów, nawet jeśli ich nie widzą.

Aby dodać tekst alternatywny do obiektu, wybierz ten obiekt i w okienku Wizualizacje otwórz okienko Formatowanie. Rozwiń sekcję Ogólne, przewiń opcje do dołu, a następnie wprowadź opis w polu Tekst alternatywny. Powtórz ten krok dla każdego obiektu, który zawiera znaczące informacje w raporcie.

Jeśli nie chcesz używać tekstu statycznego, możesz użyć miar w języku DAX (Data Analysis Expressions) oraz formatowania warunkowego w celu utworzenia dynamicznego tekstu alternatywnego. Wtedy czytniki zawartości ekranu będą odczytywać wartości dotyczące danych przeglądanych przez użytkownika raportu.

Aby zastosować formatowanie warunkowe, prawym przyciskiem myszy kliknij pole Tekst alternatywny, wybierz pozycję Formatowanie warunkowe, a następnie skonfiguruj ustawienia według potrzeb.

Zrzut ekranu przedstawiający dodawanie tekstu alternatywnego do obiektu.

Kolejność tabulacji

Aby ułatwić użytkownikom używającym klawiatury korzystanie z raportu w sposób odpowiadający temu, jak robiliby to użytkownicy widzący, możesz ustawić kolejność tabulacji.

Aby ustawić kolejność tabulacji, wybierz kartę Widok na wstążce, a następnie wybierz pozycję Okienko zaznaczenia. W wyświetlonym okienku Zaznaczenie użyj przycisków strzałek w górę i w dół, aby ustawić obiekty we właściwej kolejności, lub wybierz obiekt za pomocą myszy i przeciągnij go do wybranej pozycji na liście.

Aby ukryć obiekt w kolejności tabulacji, wybierz numer obok tego obiektu. Warto na przykład ukryć obecne w raporcie kształty i obrazy o charakterze dekoracyjnym.

Zrzut ekranu przedstawiający zaznaczenie z kolejnością tabulatorów obiektów.

Tytuły i etykiety

Aby ułatwić pracę wszystkim użytkownikom, należy podać czytelne, zwięzłe i opisowe tytuły wizualizacji i stron raportów. Unikaj używania żargonu i skrótów, które mogą być niezrozumiałe dla nowych użytkowników lub osób spoza organizacji.

Porównaj następujące obrazy — obraz po lewej stronie pokazuje wizualizację z tytułem zawierającym skrót, a obraz po prawej stronie pokazuje wizualizację zawierającą czytelniejszy tytuł.

Zrzut ekranu przedstawiający porównanie tytułów wizualizacji

Należy upewnić się, że wszystkie etykiety na wizualizacji są czytelne i zrozumiałe. Możesz włączać lub wyłączać etykiety poszczególnych serii w wizualizacji albo umieścić je pod lub nad serią, aby były czytelniejsze. Nie włączaj etykiet dla każdej wizualizacji, ponieważ może mieć to efekt odwrotny do zamierzonego — będą one rozpraszać użytkowników i obniżać dostępność raportu.

Porównaj następujące obrazy — pierwszy obraz zawiera mniej liczb i opisów danych niż drugi.

Zrzut ekranu przedstawiający porównanie etykiet wizualnych.

Znaczniki

Najlepszym rozwiązaniem jest unikanie kolorów (w tym formatowania warunkowego funkcji) jako jedynego sposobu przekazywania informacji. Zamiast tego można używać znaczników do oznaczania różnych serii. W przypadku wizualizacji typu Linia, Obszar lub Złożone, włącznie z wykresami punktowymi i bąbelkowymi, można włączyć znaczniki i użyć innego kształtu dla każdej linii.

Pamiętaj, że jeśli włączysz znaczniki dla każdej wizualizacji, może to rozpraszać użytkowników i sprawiać, że raport będzie dla nich mniej dostępny.

Aby włączyć znaczniki, w okienku Formatowanie rozwiń sekcję Kształty, a następnie przewiń w dół i przesuń suwak Pokaż znaczniki do pozycji Włączone.

Zrzut ekranu przedstawiający sekcję Kształty z wyróżnioną opcją Pokaż znacznik.

Zrzut ekranu przedstawiający znaczniki dodane do wizualizacji.

Motywy

Aby raporty były jeszcze bardziej dostępne, upewnij się, że między kolorami tekstu i tła zachowany jest odpowiedni kontrast. Współczynnik kontrastu powinien wynosić co najmniej 4,5:1. Istnieje kilka narzędzi do sprawdzania kolorów raportu, na przykład Color Contrast Analyzer, WebAIM i Accessible Colors.

Niektórzy czytelnicy raportu mogą mieć trudności z rozróżnianiem kolorów. Aby uniknąć tworzenia raportów, które nie zapewnią dostępności, można używać mniejszej liczby kolorów lub palety monochromatycznej. Poniższe połączenia kolorystyczne są trudne do rozróżnienia dla użytkowników, którzy mają trudności z rozpoznawaniem kolorów, a więc lepiej unikać używania ich razem na wykresach lub na tej samej stronie raportu.

 • Zielony i czerwony

 • Zielony i brązowy

 • Niebieski i purpurowy

 • Zielony i niebieski

 • Jasnozielony i żółty

 • Niebieski i szary

 • Zielony i szary

 • Zielony i czarny

Program Power BI Desktop udostępnia wbudowane motywy, których można użyć, aby raport był bardziej dostępny i lepiej się prezentował. Możesz uzyskać dostęp do tych motywów na karcie Widok. Wybierz przycisk Rozwiń, aby wyświetlić wszystkie dostępne motywy i powiązane opcje. Wybierz dowolny motyw. Zostanie on automatycznie zastosowany w całym raporcie. Wszystkie wizualizacje będą używać kolorów i formatowania z wybranego motywu jako ustawień domyślnych.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje motywu karty Widok.

Możesz też importować lub tworzyć motywy niestandardowe, rozwijając następujące opcje Motywy.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje importowania lub tworzenia motywu.

Poniższa ilustracja przedstawia ten sam raport, który pokazano na początku tej lekcji. Jednak na tej ilustracji raport ma lepszy projekt, dobrze zaplanowany układ oraz spójne formatowanie i schemat kolorów.

Zrzut ekranu przedstawiający przykład ulepszonego projektu raportu.