Modyfikowanie kontekstu filtru DAX w modelach programu Power BI Desktop

Średni
Twórca aplikacji
Analityk danych
Power BI
Microsoft Power Platform

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie opisać kontekst filtru i pracować z tym kontekstem, który służy do oceniania formuł miar.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Opisać kontekst filtru.
  • Zmienić kontekst filtru przy użyciu funkcji CALCULATE.
  • Przekazać filtry funkcji CALCULATE.
  • Przekazać modyfikatory filtrów funkcji CALCULATE.
  • Wykonać przeniesienie kontekstu.

Wymagania wstępne

Przyda Ci się doświadczenie w tworzeniu modeli w programie Microsoft Power BI Desktop oraz w projektowaniu układów raportów Power BI. Musisz też umieć zdefiniować miary języka Data Analysis Expressions (DAX) oraz używać funkcji iteracyjnych.