Wprowadzenie

Ukończone

Po trenowaniu modelu w usłudze Azure Databricks Compute możesz wdrożyć model, aby mógł być używany przez firmę lub użytkownika końcowego. Model można łatwo wdrożyć przy użyciu Azure Machine Learning. W tym module dowiesz się, jak wdrażać modele przy użyciu usługi Azure Databricks i Azure Machine Learning.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Opis zagadnień dotyczących wdrażania modelu.
  • Planowanie punktów końcowych wdrożenia.
  • Wdrażanie modelu jako wnioskowania usługi internetowej.
  • Rozwiązywanie problemów z wdrażaniem modelu.