Wdrażanie prywatnej usługi Azure 5G Core

Średni
Service Adoption Specialist
Solution Architect
Technology Manager
Azure

W tym artykule opisano zadania wdrażania usługi Azure Private 5G Core, w tym wymagania wstępne, metody wdrażania oraz tworzenie sieci komórkowej i lokacji.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Opis wymagań wstępnych dotyczących wdrażania usługi Azure Private 5G Core.
  • Opis procedury wdrażania usługi Azure Private 5G Core przy użyciu witryny Azure Portal i szablonów usługi ARM.
  • Wdróż prywatną sieć mobilną i skonfiguruj lokację rdzeni pakietów.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza na temat platformy Azure.
  • Podstawowa wiedza na temat technologii 5G i 4G.
  • Podstawowa wiedza na temat prywatnej sieci 5G platformy Azure.