Automatyzowanie wdrożeń kontenerów Java za pomocą usługi Azure Pipelines

Początkujący
Inżynier DevOps
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Azure
Azure DevOps

Implementowanie potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania dla kontenerów Języka Java.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Wyjaśnienie, jak platforma Azure i usługa Azure DevOps obsługują aplikacje Java
  • Tworzenie projektu w usłudze Azure Pipelines, który kompiluje i wdraża podstawową aplikację Java na platformie Azure
  • Wyzwalanie potoku i wyświetlanie skompilowania i wdrożenia aplikacji na platformie Azure

Wymagania wstępne

  • Subskrypcja platformy Azure
  • Organizacja usługi Azure DevOps
  • Konto usługi GitHub