Wdrażanie modelu w punkcie końcowym wsadowym

Początkujący
Data Scientist
Azure Machine Learning

Dowiedz się, jak wdrażać modele w punkcie końcowym wsadowym. Po wywołaniu punktu końcowego wsadowego wyzwolisz zadanie oceniania wsadowego.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Utwórz punkt końcowy wsadowy.
  • Wdróż model MLflow w punkcie końcowym wsadowym.
  • Wdrażanie modelu niestandardowego w punkcie końcowym wsadowym.
  • Wywoływanie punktów końcowych wsadowych.