Wdrażanie wstępnie utworzonego modułu na urządzeniu brzegowym

Średni
Inżynier AI Edge
Usługa IoT Hub

Wdróż wstępnie utworzony moduł symulatora temperatury na urządzeniu usługi IoT Edge przy użyciu kontenera. Sprawdź, czy moduł został pomyślnie utworzony i wdrożony, a następnie wyświetl symulowane dane.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Uruchamianie modułu z witryny Azure Portal w usłudze IoT Edge
  • Generowanie symulowanych danych z urządzenia brzegowego
  • Weryfikowanie danych wygenerowanych przez urządzenie brzegowe

"Opracowane we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim – Kurs Ajit Jaokar Artificial Intelligence: Cloud and Edge Implementations (Sztuczna inteligencja: implementacje chmury i krawędzi)

Wymagania wstępne

  • Możliwość korzystania z usługi IoT Hub na platformie Azure
  • Możliwość korzystania z usługi Azure Cloud Shell
  • Doświadczenie w tworzeniu zasobów i zarządzaniu nimi przy użyciu witryny Azure Portal lub usługi Azure Cloud Shell na poziomie osoby początkującej
  • Podstawowa wiedza na temat usługi Azure IoT Edge