Tworzenie bota przy użyciu zestawu Bot Framework SDK

Średni
Inżynier AI
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
Azure
Usługa bota
Visual Studio Code

Dowiedz się, jak utworzyć bota przy użyciu zestawu SDK Microsoft Bot Framework.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Omówienie zasad projektowania botów
  • Tworzenie bota za pomocą zestawu SDK bot framework
  • Wdrażanie bota na platformie Azure

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tej ścieżki szkoleniowej będziesz potrzebować