Projektowanie rozwiązania do obsługi uczenia maszynowego

Początkujący
Data Scientist
Azure Machine Learning

Dowiedz się więcej o operacjach uczenia maszynowego lub metodyce MLOps, aby przenieść model z programowania do środowiska produkcyjnego. Identyfikowanie opcji monitorowania i ponownego trenowania podczas przygotowywania modelu do produkcji.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Poznaj architekturę metodyki MLOps.
  • Projektowanie pod kątem monitorowania.
  • Projektowanie pod kątem ponownego trenowania.