Projektowanie wielodostępnych aplikacji SaaS przy użyciu usługi Azure Cosmos DB for PostgreSQL

Średni
Developer
Azure
Azure Cosmos DB

Usługa Azure Cosmos DB for PostgreSQL udostępnia zaawansowaną platformę danych dla wielodostępnych aplikacji oprogramowania jako usługi (SaaS). Począwszy od wystąpienia z jednym węzłem, wielodostępna baza danych może być skalowana w poziomie do klastra rozproszonego z wieloma węzłami do 20 serwerów w celu spełnienia wymagań wzrostu dzierżawy.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Przygotuj tabele, które znajdują się w bazie danych z jednym węzłem na potrzeby dystrybucji.
  • Przejście z bazy danych z jednego węzła do bazy danych z wieloma węzłami przy użyciu usługi Azure Cosmos DB for PostgreSQL.
  • Dystrybuuj tabele wielodostępne przy minimalnym wpływie aplikacji.
  • Monitorowanie wykorzystania wielodostępnych baz danych przy użyciu usługi Azure Cosmos DB for PostgreSQL.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa znajomość relacyjnych baz danych, w tym tworzenia i aktualizowania tabel, tworzenia indeksów i wykonywania zapytań dotyczących tabel.
  • Pośrednie zrozumienie koncepcji rozproszonej bazy danych, takich jak wybór kolumn dystrybucji, dzielenie na fragmenty, kolokacja tabeli i typy tabel.