Projektowanie pod kątem tożsamości i profilów użytkowników

Średni
Administrator
Solution Architect
Azure
Azure Virtual Desktop
Azure Virtual Machines

Użytkownicy muszą mieć dostęp do tych aplikacji zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Klient pulpitu zdalnego dla pulpitu zdalnego dla systemu Windows umożliwia zdalny dostęp do aplikacji i pulpitów z systemem Windows z innego urządzenia z systemem Windows.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Wybierz model licencjonowania dla usługi Azure Virtual Desktop.
  • Opis scenariuszy pulpitu osobistego i wielosesyjnego.
  • Planowanie rozwiązania magazynu przechowującego kontenery profilów FSLogix.
  • Planowanie wdrożenia klienta klasycznego
  • Wdrażanie klienta pulpitu z systemem Windows na wielu urządzeniach.
  • Opis tożsamości hybrydowej dla usługi Azure Virtual Desktop.

Wymagania wstępne

None