Ulepszanie interfejsu użytkownika aplikacji Windows 10

Początkujący
Deweloper
Windows

Dowiedz się, jak dodać nawigację i multimedia do interfejsu użytkownika aplikacji Windows 10 w celu ulepszenia środowiska użytkownika.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Dowiedz się, jak nawigować między różnymi widokami aplikacji.
  • Użyj kodu HTML w aplikacji klasycznej.
  • Odtwarzanie dźwięku i wideo w aplikacji.

Ten moduł obsługuje platformy deweloperskie aplikacji platformy UWP i WPF.

Wymagania wstępne

  • Komputer z bieżącą wersją systemu Windows 10. Aby sprawdzić, czy używasz najnowszej wersji, przejdź do pozycji Ustawienia > Windows Update.
  • Zainstalowano najnowszą wersję programu Visual Studio .
  • Znajomość podstawowych elementów interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows.