Eksplorowanie usług azure AI dla usługi Vision (wersja zapoznawcza)

Średni
AI Engineer
Azure AI services

Usługi sztucznej inteligencji platformy Azure dla przetwarzania obrazów, obsługiwane przez duży model fundacji firmy Microsoft, obejmują znaczące ulepszenia analizy obrazów i przełomowe możliwości dostosowywania.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Opis możliwości dostępnych w usługach sztucznej inteligencji platformy Azure dla usługi Vision.
  • Poznaj korzyści zapewniane przez model fundacji Florence firmy Microsoft.
  • Analizowanie obrazów przy użyciu usługi Image Analysis 4.0.
  • Użyj programu Vision Studio, aby utworzyć niestandardowy model wykrywania obiektów.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tego modułu należy dysponować następującymi informacjami:

  • Umiejętność nawigowania w witrynie Azure Portal
  • Doświadczenie w korzystaniu z programu Visual Studio Code na poziomie pośrednim