Podsumowanie

Ukończone

Zarządzanie danymi i praca z nimi to specjalistyczna umiejętność, która wymaga znajomości wielu technologii. Większość organizacji definiuje stanowiska dla różnych zadań odpowiedzialnych za zarządzanie danymi.

W tym module przedstawiono sposób wykonywania następujących czynności:

  • Identyfikowanie typowych ról zawodowych danych
  • Identyfikowanie typowych usług w chmurze używanych przez specjalistów ds. danych

Następne kroki

Teraz, po zapoznaniu się z profesjonalnymi rolami danych i używanymi przez nie usługami, rozważ zapoznanie się z obciążeniami związanymi z danymi na Microsoft Azure, wykonując certyfikację firmy Microsoft w temacie Podstawy danych platformy Azure.