Eksplorowanie narzędzia Menedżer pakietów systemu Windows

Początkujący
Administrator
Użytkownik biznesowy
Deweloper
Twórca aplikacji
Inżynier sieci
Architekt rozwiązań
Uczeń
Inżynier pomocy technicznej
Windows

Usprawnij instalację i konserwację oprogramowania na komputerze przy użyciu Menedżer pakietów systemu Windows. Wyjaśnij składniki i polecenia frontonu, repozytorium Menedżer pakietów systemu Windows oraz sposób współtworzenia repozytorium.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Stosowanie Menedżer pakietów systemu Windows w celu usprawnienia procesu instalowania, odinstalowywania i aktualizowania oprogramowania
  • Wybierz, czy chcesz używać repozytorium społeczności Menedżer pakietów systemu Windows, czy hostować repozytorium prywatne
  • Kontrolowanie funkcji Menedżer pakietów systemu Windows dla organizacji przy użyciu zasady grupy i dostępnych szablonów administratorów zasady grupy

Wymagania wstępne

  • Znajomość podstawowych pojęć obliczeniowych i terminologii, takich jak systemy operacyjne, sieć i przetwarzanie danych
  • Możliwość instalowania i odinstalowywania oprogramowania na komputerze Windows
  • Możliwość wykonywania poleceń z wiersza polecenia