Bezpieczne uwidacznianie usług hybrydowych za pomocą usługi Azure Relay

Początkujący
Architekt rozwiązań
Deweloper
Azure
Service Bus

Bezpiecznie uwidaczniaj usługi uruchomione w sieci lokalnej klientom w chmurze bez konieczności otwierania portu w zaporze i wprowadzania niepożądanych zmian w infrastrukturze sieci firmowej.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Opis funkcji i przypadków użycia usługi Azure Relay.
  • Tworzenie aplikacji i uwidacznianie jej za pośrednictwem usługi Azure Relay.

Wymagania wstępne

  • Znajomość żądań i odpowiedzi protokołu HTTP
  • Znajomość programowania w języku C#