Zarządzanie przepływem wykonywania w języku F #

Początkujący
Deweloper
Uczeń
.NET

Dowiedz się, jak zarządzać przepływem wykonywania w programach przy użyciu if...elif...else konstrukcji pętli i .

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Użyj if...elif...else polecenia , aby dodać logikę warunkową do kodu.
  • Tworzenie instrukcji powtarzania przy użyciu różnych konstrukcji pętli.
  • Poznaj różnicę między różnymi konstrukcjami pętli i kiedy ich używać.

Wymagania wstępne

Brak