Zbieranie metryk z kontenerów usługi Azure Blob Storage

Początkujący
Deweloper
Azure
Storage
Blob Storage

W tym module dowiesz się, jak używać usługi Azure Monitor do zbierania i wyświetlania metryk dla konta usługi Blob Storage na platformie Microsoft Azure.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Wyświetlanie metryk obiektów blob w portalu
  • Dodawanie wykresów metryk usługi Azure Monitor do niestandardowego pulpitu nawigacyjnego portalu

Wymagania wstępne

  • Znajomość witryny Azure Portal
  • Znajomość kontenerów Azure Blob Storage