Podsumowanie

Ukończone

W tym module przedstawiono sposób ściągania danych z wielu różnych źródeł danych i do usługi Power BI. Dane można pobierać z plików, relacyjnych baz danych, Azure Analysis Services, aplikacji opartych na chmurze, witryn internetowych i nie tylko. Pobieranie danych z różnych źródeł danych wymaga traktowania każdego źródła danych w inny sposób. Na przykład dane programu Microsoft Excel należy ściągać z tabeli programu Excel. Relacyjne bazy danych często mają limity czasu zapytania. Możesz nawiązać połączenie z SQL Server Analysis Services za pomocą funkcji Połącz na żywo, co umożliwia wyświetlanie zmian danych w czasie rzeczywistym.

Ważne jest, aby wybrać prawidłowy tryb przechowywania danych. Czy zależy Ci na szybkim działaniu wizualizacji, ale nie przeszkadza Ci potencjalna konieczność odświeżania danych po zmianie bazowego źródła danych? Jeśli tak, wybierz tryb Import, aby zaimportować dane do usługi Power BI. Jeśli wolisz, aby aktualizacje danych były wyświetlane natychmiast kosztem szybkości działania, zamiast tego wybierz dla danych tryb DirectQuery.

Ponadto przedstawiono sposób rozwiązywania problemów z wydajnością i błędów importowania danych. Wiesz już, że usługa Power BI zawiera narzędzia umożliwiające ustalenie, gdzie mogą występować problemy z wydajnością. Błędy importu danych mogą być na początku niepokojące, ale jak widać rozwiązania są łatwe do zaimplementowania.