Centralizacja usług podstawowych za pomocą architektury sieci wirtualnej typu piasta i szprychy na platformie Azure

Średni
Architekt rozwiązań
Azure
Virtual Network
ExpressRoute

Zaprojektuj na platformie Azure architekturę sieci zapewniającą rozwój i elastyczność, bezpieczne odizolowanie zasobów krytycznych, niski poziom kosztów administracyjnych oraz komunikację z lokalnymi zasobami sieciowymi.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Identyfikowanie wymagań i składników sieci typu gwiazda na platformie Azure
  • Identyfikowanie składników i ograniczeń dotyczących łączności z sieciami lokalnymi
  • Identyfikowanie metod zabezpieczania łączności w sieci typu gwiazda

Wymagania wstępne

  • Podstawowe pojęcia dotyczące sieci tradycyjnych i sieci w chmurze