Identyfikowanie ofert certyfikowanych oprogramowania SAP HANA na platformie Azure (dużych wystąpień)

Zaawansowany
Administrator
Solution Architect
Azure

Zapoznaj się z certyfikowanymi ofertami i ofertami wdrażania oprogramowania SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienia).

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Zapoznaj się z platformą SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienia).
  • Zapoznaj się z opcjami wdrażania rozwiązań SAP na platformie Azure.
  • Przejrzyj konfiguracje certyfikowane przez oprogramowanie SAP.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tego szkolenia należy wykonać następujące czynności:

  • Egzamin azure Administracja istrator (AZ-104) lub Azure Architect Technologies (AZ-303).
  • Szkolenie sap HANA lub NetWeaver.