Implementowanie operacji punktów NoSQL w usłudze Azure Cosmos DB

Średni
Developer
Azure Cosmos DB

Pisanie kodu w celu tworzenia, odczytywania, aktualizowania i usuwania elementów w usłudze Azure Cosmos DB for NoSQL.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Wykonywanie operacji CRUD przy użyciu zestawu SDK
  • Konfigurowanie czasu wygaśnięcia dla określonego elementu

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tego modułu należy mieć doświadczenie w tworzeniu aplikacji w chmurze za pomocą języka Microsoft C# lub podobnego języka programowania.