Implementowanie przepływu pracy kodu w potoku kompilacji przy użyciu usług Git i GitHub

Początkujący
Inżynier DevOps
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Azure DevOps

Współpraca z innymi osobami i scalanie tylko kodu najwyższej jakości.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Współpraca z innymi osobami dzięki odpowiedniej strategii rozgałęziania i scalania kodu
  • Dodawanie wskaźnika do repozytorium GitHub w celu wyświetlania stanu najnowszej kompilacji
  • Dodawanie widżetu pulpitu nawigacyjnego w celu ułatwienia wizualizacji historii kompilacji
  • Konfigurowanie reguły w repozytorium GitHub w celu wymagania przeglądu

Wymagania wstępne

  • Organizacja usługi Azure DevOps
  • Visual Studio Code
  • Zestaw SDK platformy .NET 6.0
  • Git
  • Konto usługi GitHub