Implementowanie deduplikacji danych systemu Windows Server

Średni
Administrator
Inżynier zabezpieczeń
Architekt rozwiązań
Windows Server

Poznaj podstawowe funkcje, korzyści, przypadki użycia i implementację deduplikacji danych w systemie Windows Server 2019.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Opis architektury, składników i funkcji deduplikacji danych, składników i przypadków użycia deduplikacji danych.
  • Opis przypadków użycia i współdziałania deduplikacji danych.
  • Zaimplementuj deduplikację danych.
  • Zarządzanie deduplikacją danych i ich obsługa.

Wymagania wstępne

Aby uzyskać najlepsze doświadczenie w nauce z tego modułu, musisz mieć wiedzę i doświadczenie:

  • Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
  • Podstawowe technologie sieciowe.
  • Podstawowa wiedza na temat roli serwera plików systemu Windows Server.