Zarządzanie zdarzeniami zabezpieczeń w usłudze Microsoft Sentinel

Średni
Analityk operacji zabezpieczeń
Azure
Microsoft Sentinel

W tym module zbadasz zarządzanie zdarzeniami w usłudze Microsoft Sentinel, dowiesz się więcej o zdarzeniach i jednostkach usługi Microsoft Sentinel oraz poznasz sposoby rozwiązywania zdarzeń.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Omówienie zarządzania zdarzeniami w usłudze Microsoft Sentinel
  • Eksplorowanie dowodów i zarządzania jednostkami w usłudze Microsoft Sentinel
  • Badanie rozwiązania incydentu i zarządzanie nim

Wymagania wstępne

  • Znajomość operacji zabezpieczeń w organizacji
  • Podstawowa wiedza na temat usług platformy Azure
  • Podstawowa wiedza na temat pojęć operacyjnych, takich jak monitorowanie, rejestrowanie i alerty
  • Podstawowa wiedza na temat reguł usługi Microsoft Sentinel