Projektowanie z uwzględnieniem niewykluczania

Początkujący
Analityk biznesowy
Właściciel firmy
Użytkownik biznesowy
Konsultant funkcjonalny
Kierownik ds. technologii
Azure
Microsoft 365
Dynamics 365

Zapoznaj się z zasadami inkluzywnego projektowania.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Opis projektowania inkluzywnego produktu.
  • Wyjaśnienie zasad inkluzywnego projektowania.
  • Uwzględnianie czynników różnorodności ludzkiej podczas praktykowania inkluzywnego projektowania

Wymagania wstępne

Brak